Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dramat wierszem Fantazy został napisany przez Słowackiego w Paryżu w latach 1844-1845. Jednak wieszcz postanowił nie wydawać go za życia, co więcej dzieła tego nie dokończył. Po raz pierwszy Fantazy ukazał się w trzecim tomie Pism pośmiertnych, które opublikowano w 1866 roku we Lwowie. Jako autonomiczne dzieło utwór wydano rok później, nadano mu wówczas tytuł Nowa Dejanira.

Przyczyną, dla której Słowacki nie opublikował za życia tego dzieła był fakt, iż powstało ono jako poetycka zemsta na przyjacielu Zygmuncie Krasińskim. Autor Kordiana kochał się niegdyś bez pamięci w Joannie Bobrowej. Ta zamężna już wówczas kobieta była niegdyś zaślepiona wdziękami Krasińskiego. Pomimo tego, że już od kilku lat nie byli razem, to darzyła ona poetę tak wielkim uczuciem, że nie zwracała uwagi na zaloty Słowackiego. Wieszcz postanowił „zemścić się” na parze dawnych kochanków i umieścił ich w swoim utworze. Postać Fantazego wzorowana jest tak naprawdę na Krasińskim, a Idalii na Bobrowej.


Problematyka Fantazego

Poza ukazaniem fałszu i zakłamania polskich warstw arystokratycznych z początku XIX wieku, ich bezużyteczności, Słowacki dał sygnał, że konieczne są nowe elity. Ziemie polskie potrzebowały wówczas młodych, energicznych, zaradnych, chętnych do pracy kapitalistów, którzy swoją działalnością mogliby odmienić oblicze narodu i poprowadzić go do niepodległości.

Wieszcz w utworze złożył również hołd powstańcom listopadowym.... więcejWarstwy społeczne przedstawione w Fantazym

Arystokrację ziemiańską reprezentują w utworze Respektowie. Przyzwyczajeni do feudalizmu szlachcice z nieufnością i strachem spostrzegają nadchodzące zmiany kapitalistyczne. Nie są oni w stanie przystosować się do nowych warunków gospodarczych, mentalnie tkwiąc w poprzedniej epoce. Niezaradność życiowa prowadzi Respektów do ruiny finansowej. Rodzina stała na skraju bankructwa. Połowa jej majątku miała trafić do skarbu państwa,... więcejGłówni bohaterowie Fantazego

Fantazy – tytułowy bohater dramatu to człowiek przybierający pozę wielkiego romantyka. Hrabia twierdzi, że jest poetą, chociaż nikt nie widział jego utworów. Jest on cyniczny, zakłamany, a przede wszystkim znudzony. W poszukiwaniu nowych wrażeń zamierzał odkupić od swoich sąsiadów (Respektów) ich piękną córkę za pół miliona. Przybył na Podole w poszukiwaniu nowych wrażeń, pomysł poślubienia prostej dziewczyny... więcej