Komizm w Ślubach panieńskich
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Fredro, starając się uczynić swój utwór jak najbardziej atrakcyjnym dla czytelnika i widza, zastosował w tekście różnorodne gry słowne, aforyzmy, sentencje, przysłowia. Jest to język aluzyjny, ironiczny, bogaty w środki wyrazu. Również język poszczególnych postaci jest zindywidualizowany. Fredro korzystał równie chętnie z potocznego języka używanego w ówczesnej Galicji.

Fredro zestawiał ze sobą słowa kontrastowe lub całkowicie przeciwstawne, co miało służyć zaakcentowaniu komizmu (komizm słowny). Jest on używany przez autora najczęściej, pojawia się bowiem w niemal każdym zdaniu i wypowiedzi bohatera.

Ponadto w komedii występuje też komizm sytuacyjny i komizm postaci. Komizm postaci autor stara się rysować przez cały czas, w każdym akcie i w każdym czynie bohatera. Postacie są komiczne nie tylko przez to, co mówią, ale z samej swej istoty (taki jest np. Albin – nie sposób się na jego widok nie uśmiechnąć). Komizm sytuacyjny jest wszechobecny – widać go w zaskakujących, dowcipnie poprowadzonych scenach.

Użyty przez Fredrę komizm służy przede wszystkim zabawie, a użyta przez niego ironia nie jest złośliwa czy krytykancka. Wszystkie one się wzajemnie wzmacniają i uzupełniają.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

Czytaj dalej: Język komedii oraz rodzaje komizmu

Zobacz także inne artykuły w serwisie: Śluby panieńskie


  Dowiedz się więcej
1  Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli
2  Analiza i interpretacja wiersza Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...
3  Analiza i interpretacja wiersz C.K. Norwida - Bema pamięci żałobny rapsodKomentarze
artykuł / utwór: Komizm w Ślubach panieńskich    Tagi: